Przestępstwo zgwałcenia - filmy

Przestępstwo zgwałcenia - część 1/2016Przestępstwo zgwałcenia - część 2/2016Przestępstwo zgwałcenia - część 3/2016Przestępstwo zgwałcenia - część 4/2016
Przestępstwo zgwałceniaKonferencja Prokuratora Generalnego we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu ds. Równego Traktowania oraz Helsińską Fundacją Praw Człowieka

Zgwałcenie. Definicja, reakcja, wsparcie dla ofiar
 

pod patronatem medialnym wydawnictwa Wolters Kluwer

z udziałem Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Zdrowia, Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Komendanta Głównego Policji, Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, przedstawicieli nauki, sędziów, prokuratorów, funkcjonariuszy Policji oraz organizacji pozarządowych

Transmisja debaty pod adresem: http://www.ofiarom-przestepstw.lex.pl/

Konferencja odbędzie się w dniach 1 i 2 grudnia 2015 r. w godz. 11.00 – 16.00 w auli im. prof. Antoniego Kleszczyckiego w gmachu Prokuratury Generalnej (Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30),


Patronat medialny:

Porządek obrad

Dzień pierwszy 1 grudnia 2015

11.00- 13.00 - Otwarcie konferencji i wystąpienia
Andrzej Seremet - Prokurator Generalny
Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania
Danuta Przywara - Prezes Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka
Włodzimierz Albin - Prezes Wolters Kluwer SA
Minister Sprawiedliwości
Minister Zdrowia
nadinsp. Krzysztof Gajewski - Komendant Główny Policji
dr Adam Bodnar - Rzecznik Praw Obywatelskich
Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka
Leszek Pietraszko - Dyrektor Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratur

13.00 – 14.00 lunch

14.00 – 15.30  I panel
Prawnomaterialne aspekty przestępstwa zgwałcenia
Definicja zgwałcenia – prof. Jarosław Warylewski
Zgwałcenia w małżeństwie – dr Aneta Michalska-Warias
Środki reakcji karnej – prof. Wojciech Zalewski

Patronat medialny:


Dzień drugi 2 grudnia 2015

11.00 – 12.30 II panel
Aspekty procesowe przestępstwa zgwałcenia
Praktyka ścigania przestępstwa zgwałcenia – prof. Katarzyna Dudka
Ochrona pokrzywdzonych w procesie karnym - prof. Cezary Kulesza
Funkcja ochronna środków przymusu – dr Piotr Starzyński

12.30 – 13.30 lunch

13.30 – 15.00 III panel
Aspekty wiktymologiczne przestępstwa zgwałcenia
Zgwałcenia: wiktymologia i antywiktymologia – prof. Ewa Bieńkowska
Środki wsparcia i pomocy dla ofiar zgwałcenia na tle Konwencji o przemocy wobec kobiet – dr Sylwia Spurek
Pomoc ofiarom zgwałcenia w praktyce – Urszula Nowakowska

15.00 – 16.00 Dyskusja i podsumowanie sesji


Patronat medialny:
Przestępstwo zgwałcenia

Wyświetlanie 1 rezultatu.