Potrzeby ofiar przestępstw - filmy

Potrzeby ofiar przestępstw - część 1/2015Potrzeby ofiar przestępstw - część 2/2015Potrzeby ofiar przestępstw - część 3/2015
Potrzeby ofiar przestępstwKonferencja Prokuratora Generalnego we współpracy z Rzecznikiem Praw Obywatelskich

Indywidualna ocena służąca ustaleniu szczególnych potrzeb ofiar przestępstw w zakresie ochrony 

pod patronatem medialnym wydawnictwa Wolters Kluwer

z udziałem przedstawiciela Prezydenta RP, Ministra Sprawiedliwości, Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania, Rzecznika Praw Dziecka, Komendanta Głównego Policji, Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, przedstawicieli nauki, sędziów, prokuratorów,  funkcjonariuszy Policji  oraz organizacji pozarządowych

Transmisja debaty pod adresem: http://www.ofiarom-przestepstw.lex.pl/

Konferencja odbędzie się 26 lutego 2015 r. w godz. 10.00 – 16.30 w auli im. prof. Antoniego Kleszczyckiego   w gmachu Prokuratury Generalnej (Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30).

Porządek obrad

10.00- 11.30 Otwarcie konferencji i wystąpienia
Andrzej Seremet - Prokurator Generalny
prof. Irena Lipowicz - Rzecznik Praw Obywatelskich
Włodzimierz Albin - Prezes Wolters Kluwer SA
Olgierd Dziekoński - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Cezary Grabarczyk - Minister Sprawiedliwości
prof. Magdalena Fuszara - Pełnomocnik do Spraw Równego Traktowania
Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka
gen. insp. dr Marek Działoszyński – Komendant Główny Policji

11.30 – 12.00 Przerwa kawowa

12.00 – 13.00  Co to jest indywidualna ocena i czemu ona służy
prof. Eleonora Zielińska – Indywidualna ocena w świetle unormowań dyrektywy
prof. Cezary Kulesza – Środki ochrony ofiar o szczególnych potrzebach w myśl dyrektywy
Agnieszka Dąbrowiecka -  Działania Ministerstwa Sprawiedliwości w zakresie wdrażania indywidualnej  oceny do polskiego systemu prawnego

13.00 – 14.00 Lunch

14.00-16.00  Propozycje, kontrowersje i wątpliwości dotyczące indywidulanej oceny
Mirosława Makuchowska, dr Witold Klaus – Stanowisko organizacji pozarządowych dotyczące indywidualnej oceny
prof. Katarzyna Dudka – Indywidualna ocena w przepisach kpk
prof. Ewa Bieńkowska – Propozycje, kontrowersje i wątpliwości dotyczące indywidulanej oceny

16.00 – 16.30 Dyskusja i podsumowanie sesji
Potrzeby ofiar przestępstw

Wyświetlanie 1 rezultatu.