Nowe środki ochrony i pomocy dla ofiar

Nowe środki ochrony i pomocy dla ofiar

Konferencja Prokuratora Generalnego pod patronatem medialnym wydawnictwa Wolters Kluwer

Nowe środki ochrony i pomocy dla ofiar

transmisja debaty pod adresem: http://www.ofiarom-przestepstw.lex.pl/

Konferencja odbędzie się 22 lutego 2016 r. w godz. 10.00 – 16.00 w auli im. prof. Antoniego Kleszczyckiego w gmachu Prokuratury Generalnej (Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30)

 

Porządek obrad

 

10.00- 11.30 - Otwarcie konferencji i wystąpienia

Andrzej Seremet - Prokurator Generalny

Włodzimierz Albin - Prezes Wolters Kluwer SA

Zbigniew Ziobro - Minister Sprawiedliwości

insp. Zbigniew Maj - Komendant Główny Policji

dr Adam Bodnar - Rzecznik Praw Obywatelskich

Marek Michalak – Rzecznik Praw Dziecka

 

Przerwa kawowa 11.30 – 12.00

 

12.00 – 13.00

prof. Ewa Bieńkowska - Ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka na tle Dyrektywy ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar

prof. Cezary Kulesza, dr Piotr Starzyński – Ocena zagrożenia dla życia lub zdrowia pokrzywdzonego

dr Witold Klaus – 0chrona ofiar szczególnie wrażliwych w przepisach ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

 

13.00 – 14.00 lunch

 

14.00-15.00

prof. Katarzyna Dudka – Zagrożenia praktycznego stosowania ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka

insp. Jerzy Kulczyk - Informacje Pełnomocnika KGP ds. udzielania ochrony i pomocy pokrzywdzonym i świadkom oraz innym osobom zagrożonym zamachami na życie i zdrowie na temat osób chronionych ustawą

15.00 – 16.00 Dyskusja i podsumowanie sesji

Nowe środki ochrony i pomocy dla ofiar

Wyświetlanie 1 rezultatu.